Zrealizowane projekty

Nazwa projektu: „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego”
Nr umowy / decyzji : POKL.05.02.01-00-307/08-00
Okres realizacji projektu od 2009-03-01 do 2011-02-28
Wartość: 2 824 623,92
Cel: Wdrożenie kompleksowych usprawnień zarządczych w urzędach objętych wsparciem.
Ilość uczestników: 450

Nazwa projektu: „Akademia Rachunkowości”
Nr umowy / decyzji : POKL.02.01.01-00-A61/09-01
Okres realizacji projektu od 2009-09-30 do 2011-05-31
Wartość: 3 556 797,14
Cel: Podniesienie kwalifikacji kadry branży finansów i rachunkowości
Ilość uczestników: 390

Nazwa projektu : Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Nr umowy / decyzji : POKL.02.01.01-00-745/09-01
Okres realizacji projektu od 2009-09-30 do 2010-09-30
Wartość: 1 160 431,43
Cel: Podniesienie kwalifikacji kadry branży finansów i rachunkowości
Ilość uczestników: 309

Nazwa projektu: „Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego”
Nr umowy / decyzji : POKL.05.02.01-00-030/10-00
Okres realizacji projektu od 2010-10-01 do 2012-09-30
wartość projektu: 894 153,00 zł
cel: Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego urzędów 6 gmin powiatu stargardzkiego do 2012 r.
ilość uczestników: 129 osób.

Nazwa projektu: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach
Nr umowy / decyzji : POKL.05.02.01-00-089/10-00
Okres realizacji projektu od 2010-09-01 do 2012-02-29
Wartość: 503 475,00
Cel: Usprawnienie funkcjonowania oraz wzmocnienie potencjału kadrowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach do 2012r.
Ilość uczestników: 94

Nazwa projektu: „Szkolenia specjalistyczne szansą dla etatowych i pozaetatowych pracowników SKO województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego na podniesienie swoich kwalifikacji i umiejętności”
Nr umowy / decyzji : POKL.05.02.03-00-024/09-00
Okres realizacji projektu od 2009-12-01 do 2011-11-30
Wartość: 599 837,00
Cel: Podniesienie kwalifikacji pracowników etatowych i pozaetatowych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w następujących miastach: Gorzów Wlkp., Szczecin, Poznań, Piła, Leszno, Konin.
Ilość uczestników: 126

Nazwa projektu: EKOchemia – wykwalifikowane kadry branży chemicznej
Nr umowy / decyzji : POKL.08.01.01-00-062/11-00
Okres realizacji projektu od 01.02.2012 do 2013-02-28
Wartość: 525 863,21
Cel: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji, przetwórstwie i zarządzaniu przedsiębiorstwem do końca 2012r. w 30 przedsiębiorstwach branży chemicznej zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez uzyskanie wyższych kwalifikacji przez 180 pracowników tych przedsiębiorstw.
Ilość uczestników: 180

Nazwa projektu: „Pracuj SPA’sją – program szkleń dla pracowników branży hotelarskiej”
Nr umowy / decyzji : POKL.08.01.01-00-063/10-00
Okres realizacji projektu od 2012-01-01 do 2013-06-30
Wartość: 732 338,90
Cel: Poprawa niewystarczającej jakości obsługi klienta do połowy 2013r. w 50 przedsiębiorstwach branży hotelarskiej zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez uzyskanie wyższych kwalifikacji przez 210 pracowników tych przedsiębiorstw.
Ilość uczestników: 210