Szkolenia

Oferta firmy Global Erisson Consulting obejmuje również działalność szkoleniową. W tym celu powołaliśmy odrębną jednostkę szkoleniową – Global Erisson Training, która została wpisana do rejestru placówek oświatowych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie pod nr WOś-I-4320/384/05 jako placówka kształcenia praktycznego i kształcenia ustawicznego – w zakresie prawa i ekonomii, finansów i rachunkowości, organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Jako instytucja szkoleniowa jesteśmy również wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr 2.32/00054/2006.

Oferujemy szkolenia otarte współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szkolenia
zamknięte dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych. Od rozpoczęcia działalności szkoleniowej przeprowadziliśmy szkolenia dla ok. 8000 osób w całej Polsce.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy osiem projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Świadczyliśmy również usługi szkoleniowe dla firm oraz instytucji publicznych, m. in.

  • Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – realizacja dwóch usług szkoleniowych, w ramach których łącznie przeszkolono dla 1843 osób
  • Ministerstwa Transportu – realizacja usługi szkoleniowej dla ok 700 osób
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – realizacja usługi szkoleniowej dla 1370 osób
  • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie – realizacja usługi szkoleniowej dla 100 osób
  • TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
  • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim
  • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

Jeśli chcieliby Państwo bliżej poznać naszą ofertę szkoleniową prosimy o kontakt.