Projekty EFS

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) m.in. Przedsiębiorstwa, Instytucje Społeczne i Jednostki Samorządowe mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na realizację szkoleń i usług doradczych, mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki przyznanym środkom unijnym możecie Państwo:

  • usprawnić funkcjonowanie organizacji,
  • podnieść konkurencyjność oraz potencjał na rynku krajowym i europejskim,
  • doskonalić umiejętności i wiedzę kadry zarządzającej i pracowników pozostałych szczebli.

Posiadamy długoletnie doświadczenie zarówno w opracowywaniu projektów, jak i w zarządzaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków pomocowych (m.in. w ramach PO KL, działanie 2.1.1 i 5.2.1 (komponent centralny) oraz 8.1.1 (komponent regionalny). W latach 2008-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nasza firma:

  • zrealizowała 8 projektów szkoleniowo – doradczych o łącznej wartości blisko 12 mln zł,
  • pozyskała dla Klientów dofinansowanie o wartości ok 10 mln zł,
  • zarządzała projektami o wartości ok 5 mln zł.

Wszystkie realizowane przez Nas projekty zostały zakończone sukcesem! Ewaluacja realizowanych szkoleń wykazała przyrost wiedzy oraz pozytywne opinie uczestników w zakresie udzielanego wsparcia.

Gwarantujemy, iż znajdziemy idealne rozwiązanie dla Państwa oraz w profesjonalny sposób przeprowadzimy Państwa organizację przez proces aplikowania o dofinansowanie a następnie realizacji projektu.