Nasze referencje

Info Audit Od InfoAudit Sp. z o.o.„…w ramach przedsięwzięcia, firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o. przeprowadziła kontrole w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. …Kontrole zostały wykonane należycie, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami. Na podstawie naszych doświadczeń rekomendujemy firmę Global Erisson Consulting Sp. z o.o. wszystkim, którzy cenią jakość usług i terminowość realizacji zlecanych zadań.”
UTP Od Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy„…firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o.  przeprowadziła usługę audytu zewnętrznego projektu Studia podyplomowe dla kadr technicznych… wykonała przedmiotowy audyt zgodnie z postanowieniami umowy, rzetelnie, terminowo i z należytą starannością. Osoby przeprowadzające ww. audyt wykazały się pełnym profesjonalizmem oraz szeroką wiedzą z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”
Bitermo Od Bitermo„…serdecznie dziękujemy firmie Global Erisson Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za profesjonalne i fachowe przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu pozyskania dotacji, w tym aplikowanie o dofinansowanie, konstruowanie budżetu, rozliczanie projektów oraz wybrane obowiązki beneficjentów… Przeprowadzone szkolenie spełniło nasze oczekiwania, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Usługa została wykonana zgodnie z podpisaną umową. Profesjonalne przygotowanie osób zaangażowanych w realizację zamówienia pozwala z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Global Erisson Consulting Sp. z o.o jako rzetelnego partnera w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.”
PARP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Energopol TEB Akademia
Betacom BLStream ZSRG SCP Północna Izba Gospodarcza
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie Bitermo Info Audit Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Miasto Szczecin Ecorys CRA Urząd Gminy Wierzchowo
UTP Płoty Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urząd Miejski w Pełczycach