Kontrole

Szczególnie istotnym oraz nobilitującym obszarem naszej działalności są kontrole projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze zespoły kontrolujące odwiedziły już kilkuset różnych Beneficjentów na terenie całego kraju, w tym: Ministerstwa, Agencje Rządowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Uczelnie Wyższe (państwowe i prywatne) i Przedsiębiorców z niemalże każdej branży. Do końca I kwartału 2013 r. przeprowadziliśmy ponad 1000 kontroli na zlecenie m.in.:

  • Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (wcześniej MSWiA),
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Ministerstwa Gospodarki,
  • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

W każdym przypadku, Zamawiający doceniali profesjonalizm i zaangażowanie naszych pracowników, co znajduje swoje odzwierciedlenie w referencjach.