Audyt

Nasza firma specjalizuje się w Audycie środków unijnych, polegającym na dokonaniu obiektywnej oceny prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie oraz wydatkowania środków publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA).

Dotychczas przeprowadziliśmy audyty w ramach:

  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Audytu zgodności oraz prawidłowości rozliczeń Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF),
  • Audytu Punktów Konsultacyjnych.

Świadczone przez nas usługi audytu wykraczają poza typowy zakres pracy audytorów. Ponieważ czujemy się odpowiedzialni za naszych Klientów, wspieramy ich również swoją wiedzą merytoryczną w zakresie stosowania rozwiązań optymalizacyjnych oraz skutecznej samokontroli. Umiejętne połączenie interdyscyplinarnych kompetencji naszych audytorów przyczyniło się do wypracowania olbrzymiego doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie oraz wypracowania dobrych praktyk stosowanych w codziennej pracy. Ważnym jest, iż trzon naszych zespołów od wielu lat tworzą Ci sami audytorzy posiadający szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie z zakresu praktycznej realizacji projektów europejskich.

Decydując się na nasze usługi wybieracie Państwo:

  • gwarancję jakości i satysfakcję ze współpracy
  • doświadczenie i rzetelność,
  • precyzję i terminowość,
  • bezpieczeństwo.

Świadczą o tym referencje otrzymane od naszych klientów.